Informatie

Beleidsplan 2019

De beschikbare middelen zullen deels worden aangewend voor diverse goede doelen in Nederland en daarbuiten. Daarnaast wordt een structurele bijdrage verleend aan een gehandicaptenproject in Oekraïne. Eventuele overschotten zullen, na aftrek van de overige stichtingskosten, worden gereserveerd om in de toekomst grotere schenkingen te kunnen doen, dan wel projecten te kunnen ondersteunen.

Jaarverslagen

Bekijk hier het jaarverslag 2020

Bekijk hier het jaarverslag 2019

Bekijk hier het jaarverslag 2018

Bekijk hier het jaarverslag 2017

Bekijk hier het jaarverslag 2016