Beleidsplan

De beschikbare middelen zullen deels worden aangewend voor diverse goede doelen in Nederland en daarbuiten. Sinds de oorlog in Oekraïne ligt de focus op noodhulp in Oekraïne. Daarnaast wordt een structurele bijdrage verleend aan een gehandicaptenproject in Oekraïne. Eventuele overschotten zullen, na aftrek van de overige stichtingskosten, worden gereserveerd om in de toekomst grotere schenkingen te kunnen doen, dan wel projecten te kunnen ondersteunen.

Jaarverslagen