Onze werkwijze

Metadidomi werkt samen met de ECB Unie van Kerken (Evangelical Christian Baptist) in de Oekraïne (www.baptyst.com). Onze directe contactpersoon binnen de Unie is ds. Ivan Prokopchuk. Hij is binnen de Unie verantwoordelijk voor de provincie Zhytomir.

De structuur van de ECB Unie in Oekraïne is zo opgezet dat naast het centrale bestuurs- orgaan, elke provincie een eigen verantwoordelijke persoon (dominee) heeft. Een aantal keer per jaar is er een centrale kerkvergadering waarbij iedereen fysiek aanwezig probeert te zijn, en ook onderling is er vaak goed contact tussen de verschillende verantwoordelijke predikanten.

In de tijd van oorlog is dit zeer nuttig gebleken. Zeker ook voor de organisatie en inventarisatie m.b.t. de hulpgoederen. Er is snel contact te leggen met de verschillende verantwoordelijke mensen, die ook weten wat er speelt in hun provincie. De monitoring en inventarisatie voor de hulpaanvragen wordt gedaan door de lokale kerken, in samenwerking met ds. Ivan Prokopchuk.

Ons doel is: deze kerken steunen met goederen die lokaal ingekocht worden.

Voor de dingen die moeilijker, of niet, in Oekraïne ingekocht kunnen worden, organiseren we inzamelingen in Nederland. Zoals bijvoorbeeld warme kleding, dekens, matrassen, slaapzakken, conserven et cetera.

Ook willen we het Woord bij de daad voegen. Waar mogelijk wordt christelijke lectuur verspreid en krijgen mensen geestelijke steun. Deze vorm van hulp is van niet te onderschatten, grote waarde voor beschadigde mensen in deze moeilijke tijd van oorlog.

Na de periode maart-augustus was Metadidomi in bijna iedere provincie van Oekraïne wel actief. Dit had ook met de toenmalige frontlinie te maken. Vanaf augustus 2022 ligt de focus op noodhulp in de meer oostelijke en zuidelijke provincies: Cherson, Mykolaiv, Charkiv en Zaporizhja. Op de landkaart hieronder is een overzicht gegeven van onze werkgebieden.

Akkoord Wilde Ganzen

In de zomer van 2023 hebben wij een aanvraag gedaan bij Wilde Ganzen. Op 29 augustus jl. schreven zij: Wilde Ganzen steunt graag jullie project met beschrijving ‘Waterfilters voor schoon drinkwater n.a.v. damdoorbraak’. Wij zijn Wilde Ganzen zeer erkentelijk voor hun deelname aan dit project!