Stichting Metadidomi Foundation

Welkom op de website van Stichting Metadidomi Foundation. De stichting is in 2007 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, bezittingen e.d. met als doel het doen van schenkingen, het ondersteunen van specifieke projecten of instellingen die de Bijbel als grondslag hebben of andere derden met het oog op het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het algemeen nut.

De naam ‘Metadidomi’ is afgeleid van Lukas 3 : 11 (Statenvertaling) en betekent:

‘Die twee rokken heeft, dele hem mede die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks’.

In het Engels luidt deze tekst: Luke 3 : 11: ‘He answereth and saith unto them, He that hath two coats, let him impart to him that hath none; and he that hath meat, let him do likewise’.

vlaggen-header