Update april 2023

De pootgoedactie, die Metadidomi heeft georganiseerd in samenwerking met de ZLTO, is succesvol verlopen. De eerste vrachtwagens zijn al in Oekraïne aangekomen. De pootgoederen zijn direct verspreid onder de mensen, die er heel dankbaar voor zijn. De actie is inmiddels afgerond. Allen die hieraan hun bijdrage hebben geleverd heel hartelijk dank!

Aardappelen, groenten, kleding en hygiëne artikelen, het zijn allemaal items die broodnodig zijn in de provincies die aan de frontlinie liggen. Zonder eten kun je niet leven; deze realiteit ondergaan deze mensen dagelijks. We zijn dankbaar dat Metadidomi, in samenwerking met de plaatselijke kerken van de Christelijke Evangelische Baptisten Unie, mensen kan helpen in de provincies Zaporizhja, Charkiv, Cherson en Mykolaiv. De afgelopen maand zijn er weer een aantal transporten geweest met voedsel, kleding, dekens (met dank aan Annazorgt en het Leger des Heils) en hygiëne artikelen. Ook is er weer een zending tassen uitgedeeld aan kinderen, die daar heel dankbaar voor waren. De tassen zijn ingezameld door zes basisscholen op het eiland Tholen.

Tijdens het werkbezoek aan Oekraïne hebben we veel mogen doen. Waaronder een bezoek aan het hoofdkantoor van onze partner organisatie, de Christlijke Evangelische Baptisten Unie in Oekraïne.