Update oktober 2022

Vanwege de komende winter die, vanwege de zorgen over het wegvallen van de elektriciteit, voor velen zeer zwaar zal worden probeert een ieder zich in allerijl voor te bereiden. Metadidomi helpt in Mykolaiv en Cherson met haardhout en kacheltjes. Ook “gewoon” voedsel is een probleem. In de pas bevrijde gebieden is dit soms helemaal niet of nauwelijks aanwezig. Metadidomi distrubieert via de kerken van de Gospel Christian Union of Baptists. Bij elke kerk is er een eigen team van vrijwilligers die zorgen voor de verspreiding onder de bevolking ter plaatse.