Een brief van ds Prokopchuk

UPDATE 23-10-2023 – Dankzij een bijzondere gift is het benodigde bedrag ontvangen. Wij willen de gevers hartelijk danken!

Gegroet vrienden,

Al anderhalf jaar is Oekraïne het middelpunt van de ergste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Vele mensen zijn het slachtoffer geworden van deze gruwelijke oorlog. En de situatie is niet erg hoopvol op de korte termijn. De tijd begint zijn tol te eisen. Hoe langer de oorlog duurt, hoe moeilijker het wordt voor de bevolking om te overleven, met name in de gebieden dichtbij de frontlinie.

De winter van 2022/2023 was, als door een wonder, niet streng. God heeft hierin het volk van Oekraïne gespaard en bewaard. In het jaar 2023 zijn er, mede door de hulp van Metadidomi, veel tuintjes beplant, waardoor veel mensen weer voedsel uit eigen tuin hebben. Hiervoor danken we, na God, jullie hartelijk.

Maar de behoeften van velen zijn nog zo groot. In de regio Zaporizhja en noordelijk Charkiv zijn er erge gevechten aan de gang. De provincie Cherson is aan het herstellen van de ernstige damdoorbraak. Veel mensen hebben niets meer, en zijn daarom totaal afhankelijk van hulp van vrijwilligers en/of hulporganisaties. Hierin zijn de basisbehoeften het meest belangrijk. Vanuit Cherson wordt veel om brandhout en kacheltjes gevraagd. Om zichzelf voor te bereiden op de winter, maar ook voor het dagelijks koken van eten, omdat in veel dorpen nog steeds de electriciteit- en gasvoorziening niet op orde is. In de gebieden die onder water gestaan hebben, is ook veel voedsel nodig. Mensen hebben totaal geen voorraad. In de regio Zaporizhja is er een groot probleem met schoon water. Hier zijn al verschillende waterfiltersystemen geplaatst bij de punten Nezlamnosti, die heel goed te gebruiken zijn. Ook is hier een groot tekort aan voedsel, hygiëne artikelen en kleding. Zeker bij de mensen die tijdelijk in de stad Zaporizhja verblijven omdat ze zichzelf bij de frontlinie niet meer veilig voelen.

De kerken van de ECB unie ter plaatse willen hun naasten graag helpen. Wij vragen jullie ons hierbij te helpen hun te ondersteunen. De Zhytomyr provincie ligt heel centraal en is een relatief veilige plaats in het midden van Oekraïne. Ook is hier veel brandhout aanwezig, wat op een goedkope manier zelf verzameld kan worden door onze vrijwilligers en met de vrachtwagen afgeleverd kan worden in de regio Cherson. Ook kunnen we in onze regio lokaal groenten en andere producten inkopen en deze met de vrachtwagen effectief transporteren naar de regio’s Zaporizhja, Cherson en Charkiv.

Hieronder hebben we een tweetal projecten opgesteld:

Hout voor Cherson regio:

Hout wordt gekapt en verzaagd in de Zhytomyr regio in samenwerking met de lokale overheid (wordt kosteloos ter beschikking gesteld). Voor minimale kosten wordt dit met vrijwilligers gekapt, verzaagd en in de vrachtwagen geladen. In de Cherson regio wordt dit dan onder de bevolking verdeeld. Elk gezin een kuub hout komt neer op 30 euro per gezin.

Aantal: 10 vrachtwagens a 60 kuub.

Resultaat: 600 geholpen gezinnen.

Voedselpakketen voor Zaporizhja en rampgebied Cherson en Charkiv

Voedselpakketen:

a. Aardappels 25.000kg

b. Groenten 25.000kg

c. Pastas/grutten 7.000kg

d. Conserven (vlees/vis) 3.000kg

Deze spullen zijn geen voedsel, maar ook hard nodig:

a. Hygienespullen (zeep/wasmiddel/etc.)

b. Matrassen en kleding

Aantal: 3 vrachtwagens a 20 ton.

Resultaat: 1200 geholpen gezinnen.

Dit plan willen we in de komende twee maanden uit gaan voeren. Veel van deze dingen kunnen we inkopen in Oekraïne zelf. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de totale benodigde kosten:

Aardappels 25.000 kg, per stuk € 0,20 = € 5.000,-

Groenten 25.000 kg, per stuk € 0,25 = € 6.250,-

Pasta/grutten 7.000 kg, per stuk € 0,60 = € 4.200,-

Brandhout 600 m3, per m3 € 15,00  = € 9.000,-

Conserven, nog op voorraad

Vrachtauto (transport) 13 ritten, per rit € 970,-  = € 12.600,-

Totaal € 37.050,-

We vragen jullie ons, en de bevolking van Oekraïne, allereerst te gedenken in gebed. Om overwinning van het boze, voor vrede, en voor Gods zegen aan ons allen. Ook hopen we op een positieve reactie op onze hulpvraag, zodat wij ons werk voort kunnen zetten onder de bevolking van Oekraïne, die het zo hard nodig heeft.

In hoopvolle afwachting,

Ds. Ivan Prokopchuk

(Eind verantwoordelijk dominee / legerpredikant in de provincie Zhytomyr)

Reeds ontvangen

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€37.050Raised €37.050 towards the €37.050 target.€37.050Raised €37.050 towards the €37.050 target.100%