Update oktober 2022

Update oktober 2022 Vanwege de komende winter die, vanwege de zorgen over het wegvallen van de elektriciteit, voor velen zeer zwaar zal worden probeert een ieder zich in allerijl voor…