Update april 2024

De laatste weken is er ontzettend veel werk verzet in Oekraïne. Dankzij u kunnen we dit allemaal doen. Meer dan 200.000 kg groenten, aardappels en humanitare hulpgoederen zijn verspreid en door lokale vrijwilligers aan bewoners van de provincies Charkiv, Cherson en Zhaporizhja uitgedeeld. Meer dan 5.000 gezinnen mochten een voedselpakket ontvangen. Ook hebben we veel zaai- en pootgoed aan gezinnen uit kunnen delen. Hierdoor kunnen zij zelf een voorraad groenten gaan opbouwen voor de komende winter. Door de weersomstandigheden is dit project nog niet helemaal afgerond.

 In samenwerking met Pollotrans hebben we duizenden broden uit mogen delen. En van de boodschappen die opgehaald zijn bij de Jumbo in Nieuwerkerk hebben veel gezinnen, die een vader of zoon verloren hebben in de oorlog, een voedselpakket ontvangen. 

We ontvingen veel dankbetuigingen van mensen die het allemaal zo hard nodig hebben, maar ook is er overal de ondertoon dat het niet goed gaat met de situatie in Oekraïne. Mensen die misschien moeten evacueren vanwege het oprukkende leger of de aanhoudende bombardementen op de steden, waarbij veel burgersslachtoffers vallen. Het zijn allemaal redenen tot zorg. Dit onderstreept ook wel de noodzaak van het blijven steunen van Oekraïne.

Uw donatie of andere hulp is heel belangrijk, en wordt ontzettend gewaardeerd. Dit zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen blijven doen. Namens de bevolking van Oekraïne heel hartelijk dank!